جدول ابعادی بلبرینگ

 

جــــدول ذیل به گونه ای طراحــــی شده اسـت که شما به راحتی میتوانـــید ابعاد بلبرینگ های مورد نـــیاز خود را پیدا نمایید.این بلبرینگ ها شامل بلبرینگ های

تیپ 6000،7000،21000،22000،کنی کاپ،کفگرد و تیپ های دیگری مثل NU,NJ,NUP,N,NF می باشد.


طریقه جسـتجو در این جدول به این گونه اسـت که ابتدا باید شماره فنی بلبرینگ مورد نظر را در ســتون اول (شـماره فنی) پیدا نمایید.البته در این ستون شماره

های فنی بدون در نظر گرفتن دو رقم آخر قید شده است که دو رقم آخر را باید از ستون های بعدی (00 تا 30)به آنها اضافه نمایید تا ابعاد بلبریگ مورد نظر بدست

آید.برای مثال برای جستجوی ابعاد بلبرینگ با شماره فنی  "22310" در قسمت شماره فنی ( 223 )را انتخاب کرده و سپس به صورت افقی در جدول حرکت

کنید تا به ستون ( 10 ) برسید.

 

22310
=
( 10 )
+
( 223 )
در این خانه شما ابعاد این بلبرینگ را خواهید یافت.
40
x
110
x
50
=
22310
 
مثال های دیگر :
   
18
x
80
x
40
=
( 08)
+
( 62 )
6208
   
19
x
105
x
80
=
( 16 )
+
( 511 )
51116
   
17
x
62
x
25
=
( 05 )
+
( NU3 )
NU305

 

 

لازم به ذكر است جهت سهولت در نمايش جدول ابتدا آن را دنلود و سپس مطالعه فرمائيد 

برای دنلود كليك نمائيد  حداكثر زمان دنلود 5 دقيقه

 

© 1388 تمامي حقوق اين سايت براي فروشگاه پاديران محفوظ مي باشد